Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Működési és egyéb pályázatok hazai civil szervezeteknek

A pályázat célja:

NEA-15-M:

A pályázat célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás révén.
 • NEA-KK-15-M Közösségi környezet kollégium
 • NEA-MA-15-M Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
 • NEA-NO-15-M Nemzeti összetartozás kollégium
 • NEA-TF-15-M Társadalmi felelősségvállalás
 • NEA-UN-15-M Új nemzedékek jövőjéért

NEA-15-SZ:

 • NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
 • NEA-MA-15-SZ Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
 • NEA-NO-15-SZ A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység és az európai integráció elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, vallási tevékenységek elősegítése területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
 • NEA-TF-15-SZ Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
 • NEA-UN-15-SZ A pályázat célja a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek szakmai programjának támogatása.
 

A pályázók köre:

 • szövetség vagy
 • alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)
 

A pályázati támogatás:

 • A pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • A pályázati támogatás összege:

  100.000 – 4.000.000 Ft.


 • Szükséges önerő:

  10%

 • Maximális előleg:

  100%
 • A pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  A. Dologi kiadások

  • A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
  • A2. Adminisztráció költségei
  • A3. PR, marketing, kommunikációs költségek
  • A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei
  • A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
  • A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
  • A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

  B. Személyi jellegű kiadások

  • B1. Bérköltség
  • B2. Ösztöndíj
  • B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
  • B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
  • B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

  C. Felhalmozási kiadások

  • C1. Tárgyi eszköz beszerzés
  • C2. Immateriális javak beszerzése
  • C3. Saját tulajdonú ingatlan felújítása 
   
 • A pályázat benyújtási ideje:


  Pályázatonként eltérő, lásd a pályáztat a pályáztatás folyamatánál.

  A pályáztatás folyamata

  • NEA-KK-15-SZ: 2015.03.24. 23:59-ig
  • NEA-MA-15-SZ: 2015.03.23. 23:59-ig
  • NEA-UN-15-SZ: 2015.03.23. 23:59-ig
  • NEA-NO-15-SZ: 2015.03.20. 23:59-ig
  • NEA-MA-15-M: 2015.03.19. 23:59-ig
  • NEA-TF-15-SZ: 2015.03.19. 23:59-ig
  • NEA-UN-15-M: 2015.03.18. 23:59-ig
  • NEA-TF-15-M: 2015.03.17. 23:59-ig
  • NEA-KK-15-M: 2015.03.16. 23:59-ig
  • NEA-NO-15-M: 2015.03.16. 23:59-ig
   
  -