Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére - NEA-15-N

A pályázat célja:

A Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.
A civil szervezetek által gyűjtött, és számviteli beszámolóban feltüntetett (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

A pályázók köre:

 • szövetség vagy
 • alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)

A pályázati támogatás:

 • A pályázati támogatás formája:

  Vissza nem térítendő

 • A pályázati támogatás összege:

  10.000 – 500.000 Ft

  Az Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére című hazai pályázat keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban külön soron feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,- Ft), azaz tízezer forintot. Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékig biztosítható.


 • Maximális előleg:

  100
 • A pályázat tartalma:

 • Támogatható tevékenységek:

  Az Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civilszervezetek részére című hazai pályázat keretében támogatást a civil szervezet a működési költségeinek (a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása) fedezésére fordíthatja.

  A. Dologi kiadások

  • A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
  • A2. Adminisztráció költségei
  • A3. PR, marketing, kommunikációs költségek
  • A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei
  • A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
  • A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
  • A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

  B. Személyi jellegű kiadások

  • B1. Bérköltség
  • B2. Ösztöndíj
  • B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
  • B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
  • B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

  C. Felhalmozási kiadások

  • C1. Tárgyi eszköz beszerzés
  • C2. Immateriális javak beszerzése
  • C3. Saját tulajdonú ingatlan felújítása 

  T. Térítésmentes hozzájárulás 

  • Közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása
 • A pályázat benyújtási ideje:


  2015.09.06.