Fhdevelopment logo
A megtérülő fejlesztések szakértője
Cím: 1121 Budapest Rege utca 8 mszf. 5
Tel.: +36-1-392-2772
Fax.: +36/1-395-27-75
E-mail: info@fhdevelopment.hu

Hazai pályázatok

Az alábbi listában megtalál minden aktuális hazai pályázati kiírást. A pályázat címére vagy a Pályázat részleteire kattintva megismerheti az adott pályázati kiírás bővebb tartalmát.

Amennyiben kérdése merülne fel bármelyik hazai pályázati kiírással kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal!

„Otthon Melege Program” - „Társasházak energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram
Pályázati támogatás összege:

Az „Otthon Melege Program” - „Társasházak energia megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram  pályázati támogatás összege: 

Az uniós pályázati támogatás összege: Az energetikai tanúsítvánnyal igazolt minden megtakarított CO2 kg/év-re:

·        750 forint - Homlokzati nyílászárók cseréjét és Homlokzatok/Záró födémek hőszigetelését is megvalósító beruházások esetén;

·        950 forint - Megújuló energia hasznosítást elősegítő beruházások esetén;

·        450 forint – A fentiekbe nem tartozó beruházások esetén.

Fentieken túlmenően az egyedi fűtéssel rendelkező lakóépületek lakásonkénti kondenzációs gázkazán cseréjéhez további 150.000 forint támogatás adható lakásonként.

Támogatható tevékenységek:

I. Szakértői, tervezői, eljárási, lebonyolítási költségek

II. Felújítási költségelemek

 1. Homlokzati nyílászárók energia megtakarítást eredményező cseréje (nyílászárók felújítása nem támogatható)
 2. Homlokzatok és záró födémek hőszigetelése
 3. Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, energia-megtakarítást eredményező felújítása
 4. A megújuló energiafelhasználás kialakítása vagy növelése

A konstrukció keretében az épületbővítésekkel, -átalakításokkal, -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. 

A pályázat benyújtási ideje: 2015.03.19-től - 0000-00-00
A pályázat részletei...
Működési és egyéb pályázatok hazai civil szervezeteknek
Pályázati támogatás összege:

100.000 – 4.000.000 Ft.

Támogatható tevékenységek:

A. Dologi kiadások

 • A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
 • A2. Adminisztráció költségei
 • A3. PR, marketing, kommunikációs költségek
 • A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei
 • A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
 • A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
 • A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

B. Személyi jellegű kiadások

 • B1. Bérköltség
 • B2. Ösztöndíj
 • B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
 • B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
 • B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

C. Felhalmozási kiadások

 • C1. Tárgyi eszköz beszerzés
 • C2. Immateriális javak beszerzése
 • C3. Saját tulajdonú ingatlan felújítása 
 
A pályázat benyújtási ideje: - Pályázatonként eltérő, lásd a pályáztat a pályáztatás folyamatánál.
A pályázat részletei...
Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére - NEA-15-N
Pályázati támogatás összege:

10.000 – 500.000 Ft

Az Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére című hazai pályázat keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolóban külön soron feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,- Ft), azaz tízezer forintot. Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint értékig biztosítható.

Támogatható tevékenységek:
Az Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civilszervezetek részére című hazai pályázat keretében támogatást a civil szervezet a működési költségeinek (a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása) fedezésére fordíthatja.

A. Dologi kiadások

 • A1. Ingatlan, jármű, egyéb eszközök üzemeltetés költségei
 • A2. Adminisztráció költségei
 • A3. PR, marketing, kommunikációs költségek
 • A4. Szervezet- és humánerőforrás fejlesztés költségei
 • A5. Szállítás, utazás-, kiküldetés költségei
 • A6. Munka-, és védőruha, védőfelszerelés költségei
 • A7. Egyéb beszerzések, szolgáltatások

B. Személyi jellegű kiadások

 • B1. Bérköltség
 • B2. Ösztöndíj
 • B3. Egyszerűsített foglalkoztatás költségei
 • B4. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
 • B5. Önkéntes foglalkoztatott költségei

C. Felhalmozási kiadások

 • C1. Tárgyi eszköz beszerzés
 • C2. Immateriális javak beszerzése
 • C3. Saját tulajdonú ingatlan felújítása 

T. Térítésmentes hozzájárulás 

 • Közérdekű önkéntes munka, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása
A pályázat benyújtási ideje: - 2015.09.06.
A pályázat részletei...
VÁLLALATOK K+F+I TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA - VÁLLALATI KFI_16
Pályázati támogatás összege:

Az uniós pályázati támogatás összege: 80-500 millió Ft.

 • Konzorcium esetén az egyes konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 80 millió Ft.
 • A konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 160 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
 • Konzorcium esetén az igényelt támogatás legalább 50%-át a konzorciumvezetőnek kell igényelnie.
Támogatható tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Kísérleti fejlesztés

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, melynek keretében elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a.

Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon, szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.

Önállóan nem támogatható tevékenységek a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat keretében

 1. Alkalmazott (ipari) kutatás: (maximum a kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás elszámolható költségeinek 50%-a).
 • Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás pályázhat, amelynek 80-250 millió Ft támogatási igény között minimum 1 fő, 250 millió Ft támogatási igény felett minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység ideje alatt teljesíteni szükséges.
 1. Koordinációs tevékenység
 2. A projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele.
 3. Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 4. A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.
 5. Immateriális javak beszerzése: Immateriális javakra, tárgyi eszközökre, infrastrukturális beruházásra és a beruházásra aktivált szolgáltatásra irányuló tevékenység kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás és – amennyiben azok közvetlenül a projekt folyamán merülnek fel – kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében végezhető.
 6. KKV-k kiállításon vagy vásáron való részvétele: A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából.

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című pályázat keretében elszámolható költségek részleteiről érdeklődjön tanácsadóinknál!

A pályázat benyújtási ideje: A pályázatok benyújtása a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig lehetséges. -
A pályázat részletei...

A hazai pályázatok közös jellemzői